banner
Leerlingraad

Wat is een leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten twee leerlingen uit elke klas, vanaf groep 5 tot en met groep 8. Deze groep kinderen komen één keer per maand samen om te praten over problemen, wensen en adviezen over de school en omgeving. Zij zijn democratisch gekozen in hun groep en vertegenwoordigen alle kinderen in hun groep.

Waarom een leerlingenraad?

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Met de leerlingenraad willen wij:

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid van schoolse zaken bevorderen.

Het stimuleren van het vormen en uiten van een eigen mening.

Leren anderen hun mening of ideeën te respecteren.

De leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen.

Het stimuleren van zowel samenwerken als leiding geven in een groep.

Bevorderen van actief burgerschap.

Wat willen de leerlingen schooljaar 16/17 met de leerlingenraad bereiken?

Groep 5:

Armaan: Ik wil graag bij de leerlingenraad omdat ik het leuk vind en omdat ik er voor wil zorgen dat er minder ruzie komt.

Tishainy: Ik zit bij de leerlingenraad omdat ik ervoor wil zorgen dat het schoner wordt op school en dat er niet meer gepest en ruzie gemaakt wordt in de klas.

Groep 6:

Shylo: Ik wil graag bij de leerlingenraad mijn ideeen met anderen delen. En samen de school leuker maken, zodat er minder ruzie komt.

Ilias: Ik wil graag in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om iets te doen voor school. Ik hoop dat we er voor kunnen zorgen dat de veiligheid op het schoolplein en voetbalveld beter wordt.

Groep 7:

Charity: Ik vind het vervelend dat er nu veel ruzie gemaakt wordt in de klas, daarom wil ik graag voor een betere sfeer zorgen op school.

Sarah: Ik zit bij de leerlingenraad omdat ik er voor wil zorgen dat kinderen zich veiliger voelen, als spullen kapot zijn dat dit snel vervangen wordt en meer speeltoestellen voor op het schoolplein. En ik wil graag iets doen aan de WIFI op school.

Groep 8:

Helin: Ik wil graag naar ideeen van andere kinderen luisteren en plannen maken voor de toekomst van de school. De school opvrolijken en geen ruzies meer in de klas.

Esmee: Ik zit bij de leerlingenraad omdat ik ervoor wil zorgen dat er meer veiligheid op het schoolplein is, en betere voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

 

right_image