banner
Contactmomenten

Er zijn een aantal vaststaande contactmomenten per jaar:

·         Omgekeerde gesprekken: Aan het begin van het schooljaar stelt u als het ware uw kind voor aan de nieuwe leerkracht. Wat vindt uw kind leuk, wat kan hij/zij goed, waar bent u trots op.

·         10 minuten gesprekken: Tijdens deze gesprekken wordt u al dan niet naar aanleiding van het rapport geïnformeerd over de vorderingen van uw kind. Vanaf eind groep 6 zien wij graag dat de kinderen zelf ook aanwezig zijn bij dit gesprek.

·         Informatie ochtend/middag: Aan het begin van het schooljaar krijgt u van de leerkracht te horen wat er dat schooljaar allemaal gaat gebeuren: welke activiteiten, welke leerstof, hoe zit het met huiswerk etc.

·         Algemene ouderavond: Deze avond hoort u waar de school mee bezig is, geven de MR en de OR een korte presentatie van wat zij het jaar daarvoor hebben gedaan en wat zij gaan doen en worden er workshops georganiseerd.

Wanneer u tussentijds iets met de leerkracht, IB of directie wilt bespreken kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.

 

right_image